Flet poprzeczny alt F i G

Aktualnie w naszej pracowni opracowujemy nowe modele fletów poprzecznych altowych F i G. Instrumenty posiadają cylindryczny korpus, co jest przeciwieństwem do fletów stożkowych „irlandzkich”. Główka instrumentu została zmodyfikowana w celu uzyskania poprawnej intonacji górnych dźwięków drugiej oktawy. Jasne brzmienie oraz dobra intonacja w prawie trzech oktawach to cel, który chcielibyśmy uzyskać. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie trafią do stałej oferty.

„Nim wstanie dzień” – flet poprzeczny F