Flet poprzeczny


Flet fokowy F – drewno dzikiej czereśni

The Stack of Rye


Flet folkowy D- drewno padouk

Hector the Hero – drewno padouk