Fujara pasterska

fujara pasterska C

skala diatoniczna C

Fujara pasterska jest jednym z największych fletów na świecie. Jej długość zależy od tonacji i waha się zwykle od ok. 1-2m. Jest instrumentem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Fujara pasterska wywodzi się ze środkowej Słowacji z regionu Podpol’anie.

Fujara pasterska posiada trzy otwory palcowe. W tradycyjnych instrumentach otwory rozmieszczone były w równej odległości od siebie tworząc dla fujary o tonacji C dźwięki D,E,F#. Współczesne fujary strojone są w skali durowej tworząc dla tonacji C  dźwięki D,E,F. Rozpiętość dźwiękowa fujary pasterskiej to około 4 oktawy z tym, że użyteczny jest zakres tworzący dwie oktawy. Skalę zaczynamy grać od drugiej składowej harmonicznej (czyli pierwszego przedęcia). Drewno używane do budowy fujary pasterskiej to najczęściej bez czarny.