Flety średniowieczne, Medieval Recorders

FLET Z PUCKA

Flet średniowieczny XIV/XV (Medieval Recorder) – instrument wykonany na podstawie fletu prostego odnalezionego w Pucku. Flet w oryginale wykonany został w tonacji F-sopran. Ciekawostką było występowanie dodatkowego otworu H o półton niższego od dźwięku podstawowego „C” umożliwiając tym samym grę dźwięku H w drugiej oktawie z wykorzystaniem czwartego rejestru. Opalcowanie tego typu występowało w wielu fletach z okresu średniowiecza odnalezionych na terenie Polski i na innych obszarach Europy. Flet posiada otwór kciukowy. Pomimo dużej menzury wewnętrznej instrument umożliwia grę w pełnych dwóch oktawach. Poniższa fotografia przedstawia flet prosty wykonany w tonacji C w 440 Hz z drewna czereśni z zachowaniem oryginalnej menzury.

 Flet średniowieczny C „PUCK”, Medieval Rercorder

FLET Z ELBLĄGA

Flet datowany jest na przełom XV/XVI w. Wykonana przeze mnie kopia instrumentu grała w tonacji D. Flet z Elbląga podobnie, jak flet z Pucka posiadał dodatkowy otwór (C#) o półton niższy od dźwięku podstawowego fletu (D). Instrument umożliwiał grę również osobom leworęcznym. Jeden z otworów najniżej położonych był zaślepiany np. woskiem pszczelim. Poniższa fotografia przedstawia flet prosty w tonacji C 440 Hz wykonany z drewna gruszy z zachowaniem oryginalnej menzury.

Medieval recorder Elbląg