Polityka prywatności

25 maja 2018 r., weszło w życie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe, zatem w praktyce dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce.

W MB Instruments dbałość o dane osobowe wszystkich naszych klientów traktujemy jako priorytet procesu implementacji tego Rozporządzenia.

  1. Administratorem danych osobowych jest firma MB Instruments Marek Bzowski.
  2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.
  3. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów uprawnionych oraz podmiotów pośredniczących w realizacji płatności lub dostawie, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności lub dostawy.